(Over)praised local and organic food – what is really healthy?

Home grown veggies are better than store bought and a free range pig is less bad than the one grown in overcrowded farms. However, if something is less bad, could we also call it good? If something is less good, does that mean it is all bad? See what terms like local and organic don’t tell when it comes to food.

(Pre)hvaljeno domače in lokalno

Ideja za ta blog se je v meni rodila po letih poslušanja sorodnikov in znancev, ki so se hvalili, kako je vse, kar pojedo domače in organsko ter eko in oh in sploh odlično. Trdili so, da je samo domača hrana lahko rešitev za bedno zdravje današnje družbe. Kljub temu, da sem vedela, da res […]